XuefengYoung
GeekHub 第 11159 号会员,加入于 2022-05-28 04:02:52 +0800
签名
个人网站
个人简介
所在公司
工作职位
所在地
权重 3
Star 0
Gbit 20
Medal
Twitter
Telegram
微信
微博

XuefengYoung 给出的评价

XuefengYoung 收到的评价

XuefengYoung 的主题

XuefengYoung 20 天前

Setapp 转让一个车位,用了半年很稳定,现在不需要了,明天2月初到期,99一口价

XuefengYoung 的回复

XuefengYoung Gbit: 18 2 个月前

你好,我之前订阅的setapp现在不需要了,明年2月到期,需要吗

XuefengYoung Gbit: 18 2 个月前

110可以吗

XuefengYoung Gbit: 18 2 个月前

还有吗

XuefengYoung Gbit: 18 2 个月前

XuefengYoung Gbit: 18 2 个月前
引用 @ggking 的评论 你好,请问什么价格

大概180左右吧

XuefengYoung Gbit: 18 2 个月前
引用 @ggking 的评论 可以用我自己的账号吗?留个联系方式?

v: ChellFong

XuefengYoung Gbit: 18 14 天前

surge mac端 5人车 还差4个人 按照实时汇率 大概136左右 后续更新大概率也要继续更新

XuefengYoung Gbit: 18 1 天前

明年~打错了不好意思

XuefengYoung Gbit: 18 19 小时前
引用 @zosawa_ 的评论 怎么联系?

可以联系v ChellFong